Trening Holakracji

Szkolenie z samoorganizacji

Trening Holakracji

Szkolenia z samoorganizacji prowadzone są przez certyfikowanych trenerów, którzy zdobyli doświadczenie w wielu różnych firmach.

WARSZTAT JEST KIEROWANY DO:

– przedsiębiorców, którzy stawiają na jawność działania wewnątrz organizacji, partnerstwo, zaufanie, efektywność;

– start-upów i nowo formujących się zespołów, szukających efektywnego i partnerskiego modelu działania;

– agentów zmiany, mających autonomię działania na rzecz swojego zespołu w ramach organizacji i chętnych eksperymentować z alternatywnymi formami pracy zespołowej.

CO TO JEST HOLAKRACJA

Patrząc w uproszczony sposób, wspólne dla organizacji które chcą aspirować do miana ‘turkusowych’ są trzy filary opisane przez F. Laloux: Pełnia, Samoorganizacja i Ewolucyjny Sens Istnienia. Droga każdej organizacji zbliżającej się do tych trzech wymiarów, może być inna. Niektóre opracowują swoje własne metody i narzędzia wspomagające przemianę, inne czerpią z mądrości już istniejących firm.

Holakracja® jest jednym z istniejących systemów samoorganizacji. Jest to system opracowany przez firmę HolacracyOne i społeczność międzynarodową zgromadzoną wokół platformy GitHub. U swych podstaw czerpie wiele z praktyk GTD, Socjokracji i Agile. Obecnie na świecie szacuje się że istnieją setki firm testujących to ‘oprogramowanie’ do samoorganizacji

 

Główne elementy składowe Holakracji to:

 • Wspólne i równe wobec wszystkich współpracowników (zwanych często partnerami) zasady funkcjonowania firmy,
 • Wysoka transparentność i uporządkowanie organizacji poprzez definiowanie ewolucyjnych w swej naturze kręgów, ról oraz odpowiedzialności, 
 • Integrujący Proces Decyzyjny, który pozwala każdemu w organizacji w efektywny sposób inicjować zmiany w strukturze i wspólnych zasadach,
 • Spotkania operacyjne, które podążają za rytuałem wzmacniającym samoorganizację, wzajemny szacunek i efektywności działania. 

Wedłóg wspólnych zasad Holakracji, współpracownicy mają dużą dozę autonomii do działania, mogą realizować swoją sprawczość poprzez akceptowanie, odrzucanie, redefiniowanie swoich odpowiedzialności, projektów, działań. 

 

Spoiwem pomiędzy rolami, zespołami (zwanymi Kręgami), a szerszą organizacją, jest jasno opisany Sens Istnienia organizacji, który ma naturę ewolucyjną. Z czasem może on ulegać zmianie, a partnerzy mają bezpośredni wpływ na jego kształtowanie w ramach swoich Ról i Kręgów. Spoiwem są również Strategie które Holakracja redefiniuje jako proste heurystyki, które mogą być wykształcane i przyjmowane przez Kręgi w całej organizacji.

 

Firmy Holakratyczne utrzymują wysoką transparentność informacji, która jest umożliwiona m.in. dzięki takim oprogramowaniom jak GlassFrog, Holaspirit czy Asana.  

 

Przedstawiony przez Laloux filar tak zwanej ‘pełni’ w ramach Holakracji nie jest opisany wprost. Z praktyk istniejących organizacji wynika że jest on wzbogacony jako ‘skutek uboczny’ działania w samoorganizacji z jasnością sensu istnienia firmy. Na co dzień oznacza to że…

 • ‘Maski’ związane ze stanowiskami są coraz mniej obecne ze względu na porzucenie hierarchii stanowisk i zastąpienie jej elastycznymi rolami
 • Partnerzy w Holakracji uczą się identyfikować swoje mocne strony i spełniać się w rolach w których ‘czują bluesa’, mają przestrzeń do odmowy, negocjacji, kwestionowania
 • Spotkania rozpoczynają się rundą otwarcia i kończą rundą zamknięcia; każdy ma przestrzeń do podzielenia się tym co obecnie jest dla niego ważne a same spotkania nie są obligatoryjne (każdy decyduje czy dołączy, w oparciu o swoje obecnie realizowane projekty/działania, które również wymagają jego/jej uwagi), 
 • Partnerzy mają przestrzeń do pracy nad świadomością swojego sensu istnienia i tego jak on może się spełniać w ramach organizacji 

 

Więcej o Holakracji można przeczytać na stronie www.holacracyone.com (j. angielski) oraz na blogu www.centrumsamoorganizacji.pl

 

Obrazek 1.

Przykład ewolucji struktury organizacji Energized.org Polska od I kwartału 2018 do II kwartału 2019. Struktura ewoluuje po to aby lepiej realizować sens istnienia/cel/misję organizacji oraz pozwolić jej partnerom na pełniejszą realizację swojego potencjału. DLACZEGO WARTO DOŁĄCZYĆ?

Podczas warsztatu podzielę się swoim ponad czteroletnim doświadczeniem, jakie zdobyłam jako trener i coach w pracy z kilkudziesięcioma organizacjami, które są oparte w całości lub części o samoorganizację. Należą do nich między innymi Bol.com (zwany Amazonem krajów Beneluxu, zatrudniający +1500 pracowników), Springest (twórcy platformy e-learning, kilkukrotnie wyróżniony jako “najlepszy pracodawca roku” w Holandii, zatrudniający +50 pracowników) oraz MYCS (niemiecko-polska firma produkująca meble w innowacyjny sposób).

Odpowiemy na wiele pytań:

- Czym jest holakracja i jak powstała?

- Jak wdrożenie holakracji w organizacji może zapewić większą elastyczność i możliwość szybszego reagowania na zmiany w Twoim otoczeniu?

- Jak dzięki Holakracji budujemy zwinne struktury? 

- Na czym polegają ‘kręgi’  w organizacji? 

- W jaki sposób odbywa się ciągłe uczenie i przepływ feedbacku?

- Jak Holakracja balansuje pomiędzy radykalną autonomią a spójnością organizacji?

- Jak wyglądają efektywne spotkania operacyjne, skupione na sensie działania Twojej firmy? 

- Jak integrujemy sprzeciwy wobec zmiany w organizacji? 

- Co to są role procesowe i po co są one stworzone?

- Na czym polega różnica pomiędzy Lead Linkiem a menedżerem? 

- Jakie są niezbędne umiejętności dobrego moderatora? 

- Jak rozróżniamy napięcia natury osobistej od organizacyjnej? 

- Czym jest tak zwana Konstytucja i jaka jest jej funkcja?

OGÓLNY ZARYS RAM MERYTORYCZNYCH:

Otwarcie przestrzeni warsztatowej

Przedstawienie podstawowych zasad Holakracji

 • - zbudowanie podstawowego zrozumienia wartości, jakie niesie ze sobą system Holakracji w odniesieniu do obecnych środowisk pracy 
 • - przedstawienie podstawowych elementów i zasad Holakracji, pozwalających na bezpieczną samoorganizację

Doświadczenie procesu podejmowania decyzji grupowych z użyciem zasad Holakracji

 • symulacja spotkania w oparciu o zasady Holakracji
 • wymiana doświadczeń i wniosków

Holakracja i Turkusowe Organizacje – kto już to zrobił?

 • przedstawienie przykładów organizacji opartych o Holakrację 
 • podzielenie się doświadczeniami wdrażania / wprowadania systemu Holakracji
 • dyskusja na temat praktyk stosowanych w ramach Turkusowych Organizacji i możliwości ich wykorzystania na polskim rynku

Zamknięcie przestrzeni warsztatowej.

WYMIANA WARTOŚCI:

Podczas warsztatu zapewniamy:

- 5,5 godziny pracy w małej grupie (do 8 osób)

- Materiały wspierające późniejsze zastosowanie praktyk Holakracji

- Dużo dobrej energii i dyskusji 

- Przekąski i napoje lub smaczny lunch

Chcemy aby ten warsztat był dostępny dla wszytskich którzy czują potrzebę zmiany w swoim zespole/organizacji. W zależności od Twoich możliwości finansowych, prosimy wybierz cenę która jest dla Ciebie odpowiednia. 
Sugerowane progi zaangażowania:  

 • - 300-400 zł (netto) przy zapisie jednej osoby z danej organizacji 
 • - 200-300 zł (netto) przy zapisie każdej kolejnej osoby z danej organizacji

Do zobaczenia!

KONTAKT@ENERGIZED.ORG

Comments are closed.