Samoorganizacja – jakim cudem to działa?

Samoorganizacja - jakim cudem to działa?

DLACZEGO WARTO?

Czy Wasza organizacja jest pod presją tempa i zmienności świata wokół? Staracie się wyzwolić więcej odpowiedzialności i kreatywności w zespołach, działać zwinniej i skuteczniej?

 

Warto abyście poznali bliżej samoorganizację - to innowacyjny model zarządczy na miarę współczesnych wyzwań. Samoorganizacja łączy efektywność potrzebną w biznesie z atmosferą zaufania i zaangażowania wszystkich ludzi w zespole.

CZEGO SIĘ DOWIECIE / NAUCZYCIE?

Odkryjecie podstawowe zasady funkcjonowania organizacji samoorganizującej, które sprawiają, że bez utraty efektywności biznesowej, jest ona o wiele bardziej ‘ludzka’ niż tradycyjnie zarządzane firmy:

 • trochę ‘geometrii’, czyli jak różni się struktura oparta na kołach od typowej piramidy hierarchicznej 
 • trochę ‘inżynierii’, czyli o tym, jak przepływa energia (czyli informacja) i dlaczego jedna osoba (lider zespołu) nie powinna być jednocześnie ‘przekazicielem’ z góry na dół i z dołu do góry 
 • trochę ‘natury’, czyli o tym, że grupa sama wybiera najlepszego przewodnika i że wszystko jest w ciągłej zmianie
 • trochę ‘teorii chaosu’, czyli jak wobec wspólnego sensu istnienia elementy pozornie chaotyczne same się porządkują


Holakracja® jest jednym z istniejących systemów samoorganizacji. Jest to system opracowany przez firmę HolacracyOne i społeczność międzynarodową zgromadzoną wokół platformy GitHub. U swych podstaw czerpie wiele z praktyk GTD, Socjokracji i Agile. Obecnie na świecie szacuje się że istnieją setki firm testujących to ‘oprogramowanie’ do samoorganizacji

Główne elementy składowe Holakracji to:

 • Wspólne i równe wobec wszystkich współpracowników (zwanych często partnerami) zasady funkcjonowania firmy,
 • Wysoka transparentność i uporządkowanie organizacji poprzez definiowanie ewolucyjnych w swej naturze kręgów, ról oraz odpowiedzialności, 
 • Integrujący Proces Decyzyjny, który pozwala każdemu w organizacji w efektywny sposób inicjować zmiany w strukturze i wspólnych zasadach,
 • Spotkania operacyjne, które podążają za rytuałem wzmacniającym samoorganizację, wzajemny szacunek i efektywności działania. 

Wedłóg wspólnych zasad Holakracji, współpracownicy mają dużą dozę autonomii do działania, mogą realizować swoją sprawczość poprzez akceptowanie, odrzucanie, redefiniowanie swoich odpowiedzialności, projektów, działań. 

Spoiwem pomiędzy rolami, zespołami (zwanymi Kręgami), a szerszą organizacją, jest jasno opisany Sens Istnienia organizacji, który ma naturę ewolucyjną. Z czasem może on ulegać zmianie, a partnerzy mają bezpośredni wpływ na jego kształtowanie w ramach swoich Ról i Kręgów. Spoiwem są również Strategie które Holakracja redefiniuje jako proste heurystyki, które mogą być wykształcane i przyjmowane przez Kręgi w całej organizacji.

Firmy Holakratyczne utrzymują wysoką transparentność informacji, która jest umożliwiona m.in. dzięki takim oprogramowaniom jak GlassFrog, Holaspirit czy Asana.  

Przedstawiony przez Laloux filar tak zwanej ‘pełni’ w ramach Holakracji nie jest opisany wprost. Z praktyk istniejących organizacji wynika że jest on wzbogacony jako ‘skutek uboczny’ działania w samoorganizacji z jasnością sensu istnienia firmy. Na co dzień oznacza to że…

 • ‘Maski’ związane ze stanowiskami są coraz mniej obecne ze względu na porzucenie hierarchii stanowisk i zastąpienie jej elastycznymi rolami
 • Partnerzy w Holakracji uczą się identyfikować swoje mocne strony i spełniać się w rolach w których ‘czują bluesa’, mają przestrzeń do odmowy, negocjacji, kwestionowania
 • Spotkania rozpoczynają się rundą otwarcia i kończą rundą zamknięcia; każdy ma przestrzeń do podzielenia się tym co obecnie jest dla niego ważne a same spotkania nie są obligatoryjne (każdy decyduje czy dołączy, w oparciu o swoje obecnie realizowane projekty/działania, które również wymagają jego/jej uwagi), 
 • Partnerzy mają przestrzeń do pracy nad świadomością swojego sensu istnienia i tego jak on może się spełniać w ramach organizacji 

Więcej o Holakracji można przeczytać na stronie www.holacracyone.com (j. angielski) oraz na blogu www.centrumsamoorganizacji.pl

Obrazek 1.

Przykład ewolucji struktury organizacji Energized.org Polska od I kwartału 2018 do II kwartału 2019. Struktura ewoluuje po to aby lepiej realizować sens istnienia/cel/misję organizacji oraz pozwolić jej partnerom na pełniejszą realizację swojego potencjału. 

W JAKI SPOSÓB?

Sugerujemy, abyście zaprosili nas do swojej organizacji na warsztaty dostosowane do Waszych potrzeb. Im więcej czasu chcielibyście poświęcić, tym więcej wiedzy i praktyki będziemy mogły przekazać .

 

Temat

1,5 h

pół dnia

cały dzień

dwa dni

Wprowadzenie: 

 • zasady i filary
 • pochodzenie

Struktura samoorganizacyjna

prosty przykład

prosty przykład

rozbudowany przykład

rozbudowany przykład,

wasza organizacja

Decyzje w grupie metodą konsent

wizualizacja

proste doświadczenie

doświadczenie

wielokrotne doświadczenie

Integracja sprzeciwów

zasady

prezentacja przebiegu

doświadczenie

Samoorganizacyjny proces wyborów

proste doświadczenie

złożone doświadczenie

złożone doświadczenie

Wypracowywanie rozwiązań przez grupę

kroki procesu

prezentacja przebiegu

doświadczenie

Role w kręgu

omówienie

omówienie

Przebieg spotkania samoorganizującego się zespołu

omówienie

doświadczenie

Czas na dyskusję

krótko

średnio

więcej

dużo


Odpowiemy na wiele pytań:

- Czym jest holakracja i jak powstała?

- Jak wdrożenie holakracji w organizacji może zapewić większą elastyczność i możliwość szybszego reagowania na zmiany w Twoim otoczeniu?

- Jak dzięki Holakracji budujemy zwinne struktury? 

- Na czym polegają ‘kręgi’  w organizacji? 

- W jaki sposób odbywa się ciągłe uczenie i przepływ feedbacku?

- Jak Holakracja balansuje pomiędzy radykalną autonomią a spójnością organizacji?

- Jak wyglądają efektywne spotkania operacyjne, skupione na sensie działania Twojej firmy? 

- Jak integrujemy sprzeciwy wobec zmiany w organizacji? 

- Co to są role procesowe i po co są one stworzone?

- Na czym polega różnica pomiędzy Lead Linkiem a menedżerem? 

- Jakie są niezbędne umiejętności dobrego moderatora? 

- Jak rozróżniamy napięcia natury osobistej od organizacyjnej? 

- Czym jest tak zwana Konstytucja i jaka jest jej funkcja?

Comments are closed.