Relacja pomiędzy Turkusem i Holakracją

Słowem wstępu

Turkus (ang. Teal) jako idea świadomości człowieka i poziomu rozwoju organizacji, wywodzi się od kilku współczesnych myślicieli. Niemniej jednak, został on rozpropagowany głównie za sprawą Fredrika Laloux i jego ‘Reinventing Organizations‘ (książkę w formacie PDF można pobrać ze strony autora). Turkusowa Organizacja to taka która opiera się na trzech filarach:

1) Hierarchie menedżerskie są zastąpione rozdystrybuowaną władzą w samoorganizujących się zespołach
2) Organizacja dąży to stworzenia przestrzeni dla pełni człowieka, co kontrastuje z określeniem ‚maski’ jaką nosi się na co dzień w większości konwencjonalnych organizacji
3) Ewolucyjny Sens Istnienia/Misja organizacji jest motywem przewodnim który spaja całość działań; odchodzimy od zarządzania opartego o kontrolę, przewidywanie, i kwartalne numerologie.
To w skrócie opisanie Watrości za jakimi stoją Turkusowe Organizacje.

Przejdźmy do krótkiego przedstawienia drugiego pojęcia, tj. Holakracji (w wielu źródłach zwaną również Holokracją; z angielskiego Holacracy®).

Sama Holakracja została opisana w książce o (jakże niespodziewanym tytule ;)) ‘Holacracy’ niedawno, natomiast jej początki sięgają roku 2007.

Holakracja to alternatywny system zarządzania pracą. Opiera się on o zestaw zasad i narzędzi jakie pozwalają organizacji na bezpieczne zastosowanie samozarządzania i samoorganizacji we wszytskich obszarach decyzyjności. Holakracja jest usystematyzowaną praktyką z jednolitym językiem i opisanymi procesami (które mogą podlegać ewolucji w ramach potrzeb organizacyjnych).

To tak bardzo z grubsza o obu pojęciach. Teraz, przejdźmy do ich relacji.

Relacja pomiędzy Holakracją i Turkusem

Turkus: jest to zbiór wartości, ogólnych przesłanek, które mogą być podstawą stworzenia tzw. organizacji turkusowej. Nie jest to usystematyzowany ‚sposób’ na prowadzenie biznesu czy też organizację pracy. Jest to bardziej sposób myślenia i pojmowania świata i każda organizacja która opisuje się jako ‚Turkusowa’ może mieć bardzo odmienne praktyki, zasady, elementy.

Większość organizacji opisanych przez F. Laloux, rozwijało swoją turkusowość przez wiele lat aby dojść do funkcjonowania w ramach wcześniej wspomnianych trzech filarów. Warto zaznaczyć że niektóre z opisanych przez niego organizacji, wykształciły te trzy filary na różnych poziomach zaawansowania.

Z kolei, Holakracja to konkretne narzędzie do wspierania (tworzenia) organizacji opartych o:
– samozarządzanie jednostek i samoorganizację zespołów
– ewolucyjny w swoim charakterze i obecny w każdej komórce organizacji Sens Istnienia/Cel/Przeznaczenia.

Holakracja nie mówi o trzecim elemencie Turkusu, tj. pełni, w sposób bezpośredni. Niemniej jednak, mówiąc z doświadczenia, wiele organizacji opartych o Holakrację również do niej dąży w świadomy sposób a sam system wspiera te dążenia. Nie bez powodu F. Laloux napisał o Holakracji jako jednej z Turkusowych organizacji 

Jako narzędzie, jest ona usystematyzowana i daje każdej organizacji ramy działania oparte o kilka praktyk i elementów, z którymi z czasem organizacja Tworzy dopasowany do siebie model współpracy i ewoluuje w ramach potrzeb.

A zatem, Holakracja może być wykorzystana jako narzędzie do:

  • stworzenia organizacji w pełni Turkusowej, jeżeli to jest wiodącą motywacją transformacji,
  • stworzenia organizacji niekoniecznie turkusowej (czyli spełniającej wszystkie trzy filary, założenia Teal), ale w pełni partycypacyjnej i koncentrującej się na ewolucyjnym Celu/Sensie Istnienia.

Nie każda organizacja Turkusowa jest oparta o Holakrację, i vice versa, nie każda organizacja oparta o Holakrację spełnia wszytskie założenia Turkusu, natomiast zawsze posiada jego elementy i praktyki.

Mam nadzieję iż udało mi się rozjaśnić choć trochę dla Ciebie relację pomiędzy tymi dwoma pojęciami.

Jeżeli chcesz usłyszeć więcej o Turkusie bądź Holakracji i organizacjach jakie miałam okazję wspierać w transformacji, zapraszam do kontaktu!

Dziękuję za miłe odwiedziny 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *