Empowerment? Większa autonomia pracowników? Oto kroki od których możesz zacząć.

napis-time-for-change-korek-1140x550

Empowerment? Większa autonomia pracowników? Oto kroki od których możesz zacząć.

Czy Ty lub Twoja organizacja myśli o empowermencie pracowników – ich upełnomocnieniu, zwiększeniu autonomii lub oddaniu decyzyjności pracownikom? A może rozważana jest samoorganizacja w całej organizacji i zastanawiasz się jak można to zrobić? Jeśli tak – kolejny wpis jest szczególnie dla Ciebie, gdyż omawia początkowy etap tego procesu.

Krok 1: Dlaczego to robimy?

Z pewnością masz doświadczenie uczestnictwa w różnych projektach. Bez względu na typ projektu, przed ich rozpoczęciem zastanawiasz się dlaczego chcesz go podjąć i co chcesz osiągnąć. Szczególnie, jeśli wymaga on dużej inwestycji czasu, pieniędzy, dotyka kluczowych sfer / procesów czy zmiany nawyków. W kontekście organizacyjnym możliwe, że nieobce są Ci wielogodzinne spotkania, analizy, sporządzanie uzasadnienia biznesowego czy planowanie. Zdarza się, że bagatelizujemy tę fazę, czasem ją skracamy (nie zawsze z własnej inicjatywy), bywa że solidnie się do niej przykładamy. Po co? Przede wszystkim, aby jasno i wyraźnie określić problem lub różnicę między tym co jest teraz a tym jak chcielibyśmy, aby było.

Warto, aby uzasadnienie zmiany wybrzmiało pośród innych członków zespołu lub w organizacji. Powinno być zwięzłe i zrozumiałe. W procesie zmiany prawdopodobnie spotkacie się z oporem związanym między innymi z brakiem motywacji, energii, zwątpieniem w sens podejmowanych działań, dlatego szczególnie w takich momentach warto przypominać sobie i innym uzasadnienie zmiany, a więc powodach leżących u podstaw podjętego wysiłku.

Po określeniu motywacji do zmiany zachęcamy, aby odpowiedzieć sobie na pytania: Skąd wyszła inicjatywa zmiany? Czy to dobry moment na jej przeprowadzenie i czy możemy zainwestować nasz czas? Bywa, że wydaje się, że nie ma takiego momentu, kiedy możemy zwolnić i przekierować uwagę na inne działania niż operacyjne. Jeśli tak jest, to również jest to cenna informacja na temat sposobu działania organizacji albo jej specyfika.

Kiedy wygospodarujemy czas na inwestycję w rozwój organizacji, warto jeszcze raz przyjrzeć się tej, którą w wielu przypadkach bardzo dobrze znamy.

Krok 2: Jak z nami jest?

Określenie stanu aktualnego organizacji poprzez badanie to przede wszystkim szansa zobaczenia stanu organizacji w różnych jej obszarach i wymiarach, dzięki różnego rodzaju narzędziom i technikom. Jest to szczególnie ważne, jeśli jest to duża zmiana, a nie wdrażanie pojedynczych praktyk samoorganizacyjnych. Badania powinny być dobrane pod kątem osiągnięcia pożądanej zmiany. Określenie mocnych stron organizacji jest potrzebne, aby móc je wykorzystać i na nich budować zmianę, identyfikacja słabszych stron daje informacje o miejscach, które mogą stanowić źródło spowolnienia lub trudności w przeprowadzeniu zmiany. Dobrym przykładem jest kultura organizacyjna, która bywa niedocenianym źródłem wyzwań, a której rola została dostrzeżona dawno temu zarówno przez praktyków biznesu jak i badaczy zarządzania zmianą. Zmiana powinna być w centrum każdej zmiany organizacyjnej (Andersen Consulting za: Laud, 1994), a jeśli jest zmianą strategiczną i ma być przeprowadzona z sukcesem, powinny nastąpić istotne zmiany w przekonaniach i założeniach (Heracleous, Langham, 1996).

Ponadto ustalenie faktów pozwala na efektywniejsze i bardziej świadome planowanie zmian poprzez wybór działań. Niektóre, ze względu na cel i powodzenie przedsięwzięcia powinny zostać podjęte w pierwszej, inne w dalszej kolejności. Kiedy działamy po omacku zmiana przypomina „łapanie” różnych pomysłów, które nie zawsze są ze sobą spójne. Analiza pozwala także w pewnym stopniu ocenić czy nastąpiła zmiana, a jeśli tak, to w jakim obszarze i wymiarze organizacji.

Po dokonaniu oceny postępów często okazuje się, że projekt zmiany to jedynie etap, który może dać początek ciągłemu procesowi zmian i doskonalenia tak charakterystycznemu dla samoorganizacji czy organizacji turkusowych.

Jeśli jesteś zniechęcony zmianami i nie wierzysz w ich powodzenie, to w kolejnych postach będzie o tym, z czym możesz się spotkać podczas procesu zmiany i jak możesz się do niego przygotować. I spróbuj jeszcze raz! 🙂

AB

Źródło zdjęcia: www.pixabay.com

Comments are closed.